Nieuws/Jubilarissen

  • Geen categorieën

 

        

DE VERENIGING VAN SINT SEBASTIANUSVELDEN

OPGERICHT 1439

KONINKLIJK ERKEND

 ==============================================================

 MEDEDELING VAN DE VERENIGING VAN SINT SEBASTIANUS.

Index:

Covid-19

 Nieuwe leden

Jubilaressen

 

=============================================================================

Beste Gildebroeders,
Het zal geen verrassing zijn maar gezien de hele Covid-19 ontwikkelingen en de daarmee samenhangende maatregelen kunnen de Gildedagen 2021 in januari NIET doorgaan.
Voor het eerst in de geschiedenis van het Gilde kunnen wij deze gezellige dagen niet met elkaar vieren en dat spijt ons. Het is helaas niet anders.
Na de 3e week van januari zullen de jaarstukken 2020 gereed zijn. De financiële stukken zullen gecontroleerd worden door de daarvoor ingestelde kascommissie.
Degenen die de jaarstukken willen inzien, kunnen contact opnemen met de secretaris via email jwj.theelen@home.nl.
Vaststelling van deze stukken zal dan op een later tijdstip komend jaar, als de crisis dit weer toelaat, plaatsvinden.
We kijken of we  hiervoor een extra ledenvergadering kunnen inplannen later komend jaar.
 Wij wensen jullie allemaal heel veel sterkte en we zien elkaar hopelijk snel weer.
 Fijne dagen en een gezond en beter 2021.
 Bestuur St. Sebastianusgilde Velden
26 december 2020

Nieuwe Leden,

Personen die in 2020 lid wensen te worden en aan de
toelatingseisen voldoen, worden verzocht dit vόόr 31 december 2019
schriftelijk te doen bij het secretariaat, Sjaak Theelen, Oude Heerweg 26c, 5941 EN Velden

Of  per e-mail: jwj.theelen@home.nl

De contributie is 20 euro per jaar, inschrijfgeld nieuwe leden is ook 20 euro.

Nieuwe leden betalen dus voor het eerste jaar 40 euro.

De contributie kun je ruim voor de jaarvergadering overmaken op banknummer,

NL54 RABO 0153 5966 43  t.n.v. Sint Sebastianusgilde Velden.

De Gilde dagen in 2020 worden gehouden op maandag 20 en
dinsdag 21 januari . Tijden H.Mis voor beide dagen maandag 10.00 uur en dinsdag om 11.00 uur.

Wie kunnen lid worden van de vereniging?

– Mannen, woonachtig in Velden die gehuwd zijn.

– Mannen, woonachtig in Velden, ongehuwd met
een minimum leeftijd van 30 jaar.

– Mannen, woonachtig in Velden, ongehuwd, die
minimaal één jaar samenwonen met een samenlevingscontract en weduwnaars.

Het Bestuur

=========================================================

Jubilarissen Gilde 2024:

50 jaar Gildelid: Jan Fitten

 

 

 

 

 

 

 

40 jaar Gildelid: Thei Vervoort en Ton Paulus

25 jaar Gildelid: Jan Geurts

Jubilarissen Gilde 2023:

50 jaar Gildelid: Cor Vosbeek

 

 

 

 

 

 

 

 

40 jaar Gildelid: Pierre Janssen, Herman Peeters en Wim Simons

25 jaar Gildelid: Eddy Boots, Hay Heinemans, Ben Lenders, Kees van Overveld, Jeu Peeters en Hans Slijfer.

===========================================================

Jubilarissen Gilde 2022:

50 jaar Gildelid: Frans Theeuwen en Piet Vergeldt

40 jaar Gildelid: Antoon van den Hombergh, Thei Lommen, Herman in ’t Zandt.

25 jaar Gildelid: Stan Crommentuijn,Wiel Heijligers, Ed Houben, Huub van Lipzig, Cees Mooy, Lei Munsters, Bèr Schlooz.

 

=======================================================

Jubilarissen Gilde 2021:

40 jaar Gildelid: Wim Simons, Jac Engels.

25 jaar Gildelid: Ron de Bije, Sjaak Geurts en Jan Wijnhoven.

====================================================

Jubilarissen Gilde 2020:

50 jaar Gildelid: Sraar Vallen

40 jaar Gildelid: Jan Lenssen, Hans van Noorloos, Ton Van de Venne.

25 jaar Gildelid: Jac Geelen, Hay Geurts, Peter Geurts, Pierre Hafmans, Jan Hendrickx, Ger Litjens, Mat Meelkop, Wil Simons, Jan Vallen en Peter van de Venne.

===========================================================

Jubilarissen Gilde 2019:

60 jaar Gildelid:

Frits Berden


 

 

 

 

 

 

 

50 jaar Gildelid:

Ad Dirkx

Joep Houben

Andre Zeelen

 

 

 

 

 

 

40 jaar Gildelid:

Huub Lommen, Jo Haanen, Ger Fitten en Johan Nefkens (op foto)

Giel Pijnenburg en Jan Smits (niet op foto)


 

 

 

 

25 jaar Gildelid:

Koos Bol, Hay Geurts, Koen Geurts, Thijs Geurts, Ben Heijligers, Ruud v.d. Hombergh, Clem Honig, Harry Houben, Henk Keltjens, Will de Kunder, Hans Lommen, Henk Lommen en Marco v.d. Hombergh.

 

 

 ===========================================================

Jubilarissen Gilde 2018:

50 jaar Gildelid: Wim Dirkx

 

 

 

 

 

 

40 jaar Gildelid :  Cor van der Zanden, Jack Thiessen, Jan Arts en Ton de Bije.

 

 

 

 

 

 

25 jaar Gildelid: Hans Dassen, Paul Heger, Wieke Lommen, Lei van Rens en Leo Simons.

========================================================================

Jubilarissen Gilde 2017:

40 jaar Gildelid: Theo Geurts en Hay Haanen (foto)

 

 

 

 

 

 

 

 

25 jaar Gildelid: Jac Clabbers, André Kuijpers, Tierry van Beek, Wim Lucassen, Twan Poels, Sraar Peeters, Herman Vercoulen, Lei In ’t Zandt en Henk Peters.

 

=============================================================================

Jubilarissen Gilde 2016:

25 jaar Gildelid: Pieter Hoefnagels, Peter Berden en Twan Wennekers

=================================================================

Jubilarissen Gilde 2015:

25 jaar Gildelid:  Cor van den Hombergh en Jos Gortjens

===================================

Jubilarissen Gilde 2014:

50 jaar Gildelid: Jan Houben.

40 jaar Gildelid: Jan Fitten.

25 jaar Gildelid:  Dit jaar geen.

==============================================================================

 

Jubilarissen Gilde 2013:

50 jaar Gildelid:   Gir Lucassen en Fried Haanen

40 jaar Gildelid:   Jan Bouten, Cor Vosbeek en Hay van de Venne

25 jaar Gildelid:   Huub Alberts, Huub Dagniaux, Ben Geurts, Mat Kusters, Jo van Rengs, Cor Verhaegh, Sjas Verhaegh, Geert Vousten en Henk Van Wylick.