Afdeling Maatschappelijke Betrokkenheid

  • Geen categorieën

Gilde, “maatschappelijk betrokken”

Index:

Velden samen schoon VSS

Kerkhofgroep goed bezig.

Opening smokkel pad en insecten oase.

Vrijwilligers groep Molendijk

Velden samen schoon

Behoud kunstwerken

Waarom sociaal betrokken

=====================================

Volgende actie Velden Samen Schoon 2024: data 13 april en 21 september.

Voor 2024:
image.png

 zaterdag 10 uur BMV

==============================

Kerkhofgroep Molendijk:

23-09-2020:

Insectenhotel begraafplaats Molendijk gereed:

Eigengemaakte insectenhotel geplaatst.

 

 

 

 

===========================================================

 

 

IKL Limburg bezorgt bijenhotel voor begraafplaats Molendijk. 

 24-07-2020.

Het onderhoud aan het kerkhof op de Molendijk wordt sinds begin 2017 gedaan door een aantal gildebroeders en ook niet gildebroeders. Deze groep wordt steeds fanatieker en het ziet er daarom perfect uit daar op de Molendijk.

Buiten het onderhoud worden ook vaak andere dingen grondig aangepakt. En er wordt van alles geregeld:

– Bijvoorbeeld heeft aannemersbedrijf Jorg van den Hombergh een 20 tal gieters beschikbaar gesteld voor het water geven van de planten bij de graven. Dat was wel nodig want wat er overal zo aan emmers en dergelijke stond was geen echt mooi plaatje voor het kerkhof.

 

 

 

 

 

 

 

– In het voorjaar werden nieuwe planten geplant op de kruisberg. De oude rododendron had het grotendeels begeven door de droogte. Nu wordt er regelmatig water gegeven.

– Nestkastjes werden gemaakt en opgehangen voor de mezen, die vreten namelijk de processierups. Daar zijn er genoeg van op het kerkhof.

 

 

 

 

 

 

 

– Het gebied Molendijk is prachtige natuur met veel insecten dus was het een goed idee om mee te doen bij de verloting van een insectenhotel. Deze werd beschikbaar gesteld door het IKL Limburg. Uiteraard vanwege de uitstekende locatie komt het hotel naar Velden.

Echter was er al een plan voor een hotel, de spullen hiervoor waren al besteld. Geen probleem er is genoeg plek en beestjes voor twee hotels. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de bouw.

 

 

 

 

 

 

 

De bouwlocatie is de loods van de Wuilus. Gratis beschikbaar voor de kerkhofgroep. Fantastische samenwerking!!

Na het harde werken is er altijd koffie en “zo”. Overigens is de schafbank (picknickbank) geschonken door de Wuilus.

Tw.

===========================================================

Dinsdag 25 juni 2019.

Opening van het smokkel pad en insecten-oase nabij Jagersrust. Dit door IVN Maasduinen en Stg Veldense Volkscultuur gerealiseerde en door VSS (Velden samen schoon) gesteunde project is geopend. Het door VSS gedoneerde bedrag van 4500 euro werd door Dorpsraad voorzitter Vera Valkenaars overgedragen aan voorzitter van IVN Maasduinen Ton Wetjens.

 

 

 

 

 

 

 

Zeer veel werk is er verzet, er is gezaaid en geplant. De insecten bezoeken de bloemen en leggen hun eitjes in het insecten hotel, wat inmiddels al zowat uitverkocht is. Alles zeer kind vriendelijk en educatief. Echt de moeite waard om te bezoeken. De wandeling kun je starten bij Jagersrust.

tw
=======================================================

 Vrijwilligersgroep Molendijk. (30-11-2016)

 

Al langere tijd is het bestuur van het St. Sebastianusgilde bezig met een vrijwilligersgroep om de begraafplaats aan de Molendijk te onderhouden. Dit in navolging van het goede initiatief van de groep begraafplaats Velden dorp (veelal Gildebroeders).

 

Bij de laatste actie van Velden schoon kwam ik toevallig in gesprek met Piet Brands, deze vond ook dat het hoog tijd werd dat er iets moest gebeuren. Hij had zelf al het een en ander op de begraafplaats opgeruimd.

 

Samen hebben we een gesprek gehad met Piet Vergeldt ( voorman groep Velden dorp) hoe we het beste het een en ander konden aanpakken. Daarna hebben we contact gehad met de gemeente, en zijn we vrijwilligers gaan werven. Ik heb gebruik gemaakt van de ledenlijst van het Gilde. Tot mijn grote vreugde had ik na diverse telefoontjes en na enkele bezoeken aan huis, zo’n 14 gildebroeders die weliswaar niet elke keer, maar toch regelmatig mee wilde helpen. Ook een aantal niet Gildebroeders heb ik benaderd. De groep bestaat nu uit 18 vrijwilligers . Dit is prima!

 

Inmiddels zijn we sinds 30 november 2016 aan de slag met gemiddeld zo’n 7/8 personen en is er al veel gebeurd. Er wordt gewerkt op de woensdagmorgen van 9.00 uur tot ongeveer 11.30 uur het is gezellig en er is voldoende koffie.

 

Het contact met de gemeente en de dagelijkse organisatie wordt gedaan door Piet Brands. Als er nog mensen zijn die hier ook aan mee willen doen dan hoor ik dat graag.

 

Met vriendelijke groet Twan Wennekers

Tel: 0774722680

(Bestuur Gilde)

 

 

======================

“Velden Samen Schoon”

 

OPROEP

 

Tijdens de laatste gezamenlijke opruimactie hebben we niet alleen weer een aantal nieuwe deelnemers mogen begroeten maar ook gezien dat ons dorpje er weer prachtig uit zag.

De hoeveelheid zwerfvuil die we aantroffen was aanzienlijk minder dan de vorige keren.

En daar word je blij van. Maar niet alleen daarom!

 

Inmiddels heeft Velden Samen Schoon! (VSS!) al enkele jaren een flink bedrag van de gemeente Venlo mogen bijschrijven op de rekening van de Dorpsraad Velden.

 

Deze bijdrage willen we ten goede laten komen aan de Veldense gemeenschap. Samen met de Dorpsraad Velden (DRV) en het Sint Sebastianusgilde Velden (SGV) hebben wij daarom het

“Plan van aanpak besteding gelden Velden Samen Schoon!” opgesteld.

Volgens dit plan gaan we met de ontvangen bijdrage, financiële steun verlenen aan initiatieven die in de Veldense gemeenschap worden ontwikkeld en als resultaat hebben een verbetering van de leefbaarheid van het dorp Velden.

Behalve de “leefbaarheidsbevorderende” voorwaarde staan in het plan van aanpak nog een aantal andere voorwaarden en regels om te komen tot een goede afweging voor financiële ondersteuning van de initiatieven. Een digitaal afschrift van het plan van aanpak is te verkrijgen via de DorpsraadVelden.

 

Wij nodigen u dan ook uit te komen met initiatieven.

 

Wilt u een initiatief indienen, heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een digitaal afschrift van het plan van aanpak? Mail ons:

Dorpsraad Velden:info@dorpsraadvelden.nl

Sint Sebastianusgilde Velden: info@sebastianusgildevelden.nl

 

Namens Velden Samen Schoon!,

Clem Honig

==================================================

 

DSC01433.JPG

 

 

 

 

 

 

Velden 3 mei 2015

Beste Gildebroeders

Op zaterdag 2 mei heeft wethouder Henk Brauer van de gemeente Venlo het startschot gegeven voor de aktie

“Velden Samen Schoon” .

De belangstelling was bemoedigend en na de openingshandeling werd de kern van ons dorp onder handen genomen. Zoals de meeste van jullie intussen weten is de Afdeling Maatschappelijke Betrokkenheid van ons Sint Sebastianusgilde nauw betrokken bij het organiseren van deze activiteit.

Zij en wij kunnen terug zien op een goed georganiseerde bijeenkomst en na een kleine twee uurtjes lopen door de straten en over pleinen en plantsoenen was de oogst de moeite waard. Dames en heren complimenten.

Het woord dames is geen verspreking want naast gildeleden deden er ook mensen mee die geen lid zijn maar het een goed initiatief vonden. Tof toch!!

Ik hoop dat dit voor meer leden van ons Gilde een aansporing is om de volgende keer ook mee te doen, want bedenk “vele handen maken licht werk” en het is nog gezellig ook met zo’n groepje onder mekaar. De werkgroep zal ons regelmatig via onze website op de hoogte houden.

Mede ook door de leuke reacties van de mensen in Velden zijn wij er allemaal de volgende keer ook weer bij.

JIJ OOK? 

Opgeven kan via dorpsraad info@dorpsraadvelden.nl

Bekijk de foto’s op de website onder FOTO’S !!!

De voorzitter

Pierre Hafmans

==================================================================

27-02-2015

Beste Gildebroeders,

Begin februari werd het bestuur benaderd door basisschool de Startbaan in Velden. De leerkracht Dhr.Hans van Roij (belast met de coördinatie van het leegmaken van de oude scholen) vroeg of wij wisten door wie het kunstwerk (paard met twee kinderen dat op de Andreasschool tegen de muur hangt) gemaakt is. Verder was de vraag of dit kunstwerk  en de stalen poort/boog bij de Sebastianusschool enige waarde zouden hebben voor het Gilde. De oude scholen worden binnenkort namelijk gesloopt en het is jammer als deze verloren gaan.

Het bestuur vond zeker dat deze twee werken behouden moesten blijven voor Velden en heeft in het kader van culturele en maatschappelijke taken die we met het Gilde oppakken te kennen gegeven er werk van te maken dat de kunstwerken  op tijd weggehaald worden,DSC05881.JPGDSC05880.JPG indien mogelijk. Wie het paard met de 2 kinderen gemaakt heeft weten we overigens niet, wel is bekend dat dit werk eerder tegen de gevel van de oude kleuterschool Robli in Schandelo heeft gehangen. Misschien een  gildebroeder die iets meer weet ?? laat dit dan even weten a.u.b.

Op 26 en 27 februari hebben we met spoed de beide werken veilig kunnen stellen. Op 1 maart worden de sleutels van de scholen  namelijk overgedragen aan de gemeente.

De werken liggen veilig opgeslagen en zullen te zijner tijd door het Gilde op een mooie plek geplaatst worden. Suggesties zijn welkom.

Foto’s van de werkzaamheden kun je bekijken in de fotoalbums op deze site.

   Twan Wennekers

 

Inmiddels is bekend wie de kunstenaar is. Het is Joop Puntman geb. 20 maart 1934 Haalderen en overleden 12 december 2013.

Deze kunstenaar heeft diverse werken (wand reliëf)  in Nederland gemaakt. Schoolgebouwen, brandweer kazernes e.d. Onder anderen in Maasbree en Venray.

Bron Dhr. Ton Boots Maasbree.

TW.

==================================================================================

 

Sociaal betrokken GILDE!!!!!!!!!

In vroegere jaren bezat het gilde veel eigendommen.

Deze bestonden uit landerijen en gelden, die door de leden waren ingelegd. Later kwamen daar de gebouwen bij: klooster, meisjesschool en

kleuterschool. Het onderhoud van die gebouwen kostte veel geld.

“Het gilde werd in de jaren vijftig straatarm” zijn de woorden van voorzitter Sraar Duijf in de krant bij het 550-jarig bestaan in 1989. “Daarom werden het klooster en de meisjesschool verkocht aan de

gemeente. De opbrengst hiervan belegden we bij de bank en van de rente groeide een behoorlijk kapitaal.

Hiervan betaalden wij elk jaar ons gildefeest.” Omdat het spaargeld niet opgaat aan deze feestavond wordt het gilde steeds rijker. “Onze geestelijke adviseur opperde het idee om in geldnood verkerende sociaal culturele verenigingen financieel te steunen”, vertelt Frits Berden.

Het idee van de pastoor maakt een einde aan het negatieve imago als was het gilde niet meer dan een club van drinkebroers. Bovendien is het voor

het gilde een manier om inhoud te geven aan zijn

sociale betrokkenheid. Het gilde treedt in de historie van Velden regelmatig op als invloedrijke vereniging met vele bezittingen, die

andere verenigingen financieel bijstaat. In 1966 telt het gilde 116 leden, in 1989 177 en in 2000 telt de vereniging 210 leden.