Agenda

  • Geen categorieën

        

Koningsschieten zaterdag 22 juni 2019

 ==========================================

Gildedagen 2019:                                               

De Gildedagen 2019 zijn op 21 en 22 januari. De H Missen zijn op maandag 10.00 uur en op dinsdag nog niet bekend. 

De contributie (20 euro) graag ruim (voor 31 december 2018) voor de jaarvergadering overmaken op banknummer: NL54 RABO 0153 5966 43 t.n.v. Sint Sebastianusgilde Velden o.v.v. contributie 2019Alleen mogelijk via de bank betalen!!  (TIP: prik datum van betaling en zet deze op automatisch met internet bankieren)

—————————————————————————————————

De algemene vergadering heeft op 20 januari 2015 besloten om per 2016 de contributie te zetten op 20 euro. Dit is noodzakelijk in verband met de steeds hogere kosten van de gildedagen en de dalende opbrengsten uit bank tegoeden.

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld 20 euro en contributie 20 euro (totaal 40 euro) te voldoen op de eerste jaarvergadering en daarna op banknummer: NL54 RABO 0153 5966 43 t.n.v. Sint Sebastianusgilde Velden o.v.v. contributie 2019/2020 enz. Voor 31 december 2018/2019 enz.

Wij wensen jullie fijne dagen.

Het Bestuur.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..