Agenda

  • Geen categorieën

 

 Alles onder voorbehoud helaas.

Gildedagen 2021 maandag 18 januari en dinsdag 19 januari. H-mis 10.00 uur en op dinsdag om 11.00 uur.

De jaarvergadering vindt plaats na de H-Mis in café Het Wapen van Velden. (ingang achterom in de zaal)

De contributie (20 euro) graag ruim (voor 31 december 2019) voor de jaarvergadering overmaken op banknummer: NL54 RABO 0153 5966 43 t.n.v. Sint Sebastianusgilde Velden o.v.v. contributie 2020Alleen mogelijk via de bank betalen!!  (TIP: prik datum van betaling in december voor aankomend jaar en zet deze op automatisch met internet bankieren)

—————————————————————————————————

De algemene vergadering heeft op 20 januari 2015 besloten om per 2016 de contributie te zetten op 20 euro. Dit is noodzakelijk in verband met de steeds hogere kosten van de gildedagen en de dalende opbrengsten uit bank tegoeden.

Nieuweleden:

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld 20 euro en contributie 20 euro (totaal 40 euro) te voldoen op banknummer: NL54 RABO 0153 5966 43 t.n.v. Sint Sebastianusgilde Velden o.v.v. contributie/inschrijving 2020/2021 enz. Voor 31 december 2019/2020 enz.

Wij wensen jullie fijne dagen.

Het Bestuur.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..