Home

  • Geen categorieën

 

 

 Logo Gilde NIEUW

      DE VERENIGING VAN SINT SEBASTIANUSVELDEN         

     OPGERICHT 1439

     KONINKLIJK ERKEND

 

=====================================

 

Velden 16-01-2021

Omdat er dit jaar geen gildefeest kan worden gehouden heeft het bestuur in nauw overleg met onze kasteleins van de gildekamers De Sport en Het Wapen van Velden  besloten om de gildedagen dit jaar niet zomaar voorbij te laten gaan. Wij hebben daarom besloten om het gildebier aan huis te bezorgen zodat iedereen zelf een beetje gildefeest kan vieren. Ook aan de eventuele honger daarbij is gedacht er zit namelijk ook een stuk kerboet bij die normaal op de dinsdag door kamer de Sport geserveerd wordt.

tw

 Eerste pakket door voorzitter uitgereikt
Bierpakket en de kasteleins van de gildekamers

========================================================

                                     Contributie alleen mogelijk via de bank betalen!! 

  (LET OP !!)  De contributie (20 euro) graag ruim voor de jaarvergadering overmaken op banknummer: NL54 RABO 0153 5966 43 t.n.v. Sint Sebastianusgilde Velden o.v.v. contributie 2020Alleen mogelijk via de bank betalen!! ( vanaf 01-11-2017)  (TIP : automatische betaling op internet bankieren instellen in december voor aankomend jaar) Schutters 10 euro op bank nr.  NL18 RABO 0315 6368 58 

=====================================================

December 2020,

Schutterij hard bezig met eigen terrein.

zie blad schutters.

================================================

Zie pagina “maatschappelijke betrokkenheid” Kerkhofgroep goed bezig!!

=======================================================

Zie Schutterij, SCHOLSEN TIES KUMP THOES!!!

 

  ============================================ 

 

 

 

 

 

 

DSC01433.JPG

 

 

 

 

 

 

“Velden Samen Schoon” . Eerstvolgende datum gezamenlijke opruimactie 2021: 24 april en 25 september. Kom ook helpen!

Opgeven (i.v.m. vlaai bestellen) kan via dorpsraad info@dorpsraadvelden.nl

10.00 uur BMV de Vilgaard

======================================================================